عظیم مرکباتچــی، هنرمند نقاش و طراح، متــولد ۱۳۵۶ اردبیل، دانش‌آموخته‌ی نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ، عضو پیوسته ی انجمن نقاشان ایران و مؤسسه‌ی هنرهای تجسمی، تاکنون غیر از شرکت در بیش از سی نمایشگاه گروهی و برگزاری پنج نمایشگاه انفرادی، و فعالیت‌های دیگر از جمله تصویرسازی کتاب و فیلم، تدریس طراحی و نقاشی را از سال ۱۳۸۵ در کارنامه‌ی خود دارد.

عظیم مرکباتچی با طرح یک موضوع غامض هنری در آثارش که سیر یک بررسی جامع از گفتمانی مدنی را نشان می‌دهد، معیارهای نقاشی آکادمیک را برای رسیدن به یک نگاه دراماتیک از مدرنیته، به چالشی دوباره می‌کشد. در نگاه اول ارجاع روشن او به سبک کاراواجو و الهام از فرانسیسکو گویا واضح است. در حقیقت انگار شرحی از بدن‌هایی در دارالمجانین که با لکه‌های نور و یکپارچگی رنگ‌ها مثله شده‌اند، ارائه می‌دهد.